آذر ۱۹, ۱۴۰۲

قوانین تنیس روی میز

  • بهمن ۵, ۱۳۹۸
  • 0
میز

قوانین تنیس روی میز

میز

برای اشنایی هر بیشتر شما عزیزان با ورزش تنیس و قوانین ورزش تنیس روی میز در زیر به ان ها پرداخته ایم.

میز:

برای اشنایی با قوانین تنیس روی میز اول به تعاریف مواردی می پردازیم.

ــ به سطح بالایی میز , سطح بازی گفته میشود که عرض آن باید ۵۲۵/۱ متر و طول آن ۷۴/۲ متر باشد و از سطح زمین ۷۶ سانتی متر به صورت افقی بالاتر قرار بگیرد.

به سطح بالایی میز , سطح بازی گفته میشود که عرض آن باید ۵۲۵/۱ متر و طول آن ۷۴/۲ متر باشد و از سطح زمین ۷۶ سانتی متر به صورت افقی بالاتر قرار بگیرد.

ــ به سطوح عمودی کناره های میز , سطح بازی گفته نمیشود.

ــ برای ساخت میز یا سطح بازی از هر موادی میتوان استفاده کرد به این شرط که اگر توپ تنیس را از ارتفاع ۳۰ سانتی متری به سمت میز پرتاب کنیم توپ به طور یکسان حدود ۲۳ سانتی متر جهت برگشت داشته باشد.

 ــ رنگ میز باید تیره و مات باشد ولی لبه های سطح بازی (میز) باید با رنگ سفید خط کشی شده باشند.

ــ میز یا سطح بازی باید به وسیله ی تور عمودی که به موازات خطوط انتهایی در وسط میز قرار میگیرد به دو قسمت مساوی تقسیم شود.

ــ در بازی های دوبل ( یعنی بازی های دونفره) باید با یک خط میانی سفید رنگ با عرض ۳ سانتی متر هر نیمه ی سطح میز را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم.

تور

تور:

ــ به تور , پایه های نگه دارنده , آویز و گیره هایی که پایه ها را به سطح بازی وصل میکنند مجموعه تور گفته میشود.

ــ لبه ی بالایی تور باید از سطح میز ۲۵/۱۵ سانتی متر بالاتر قرار بگیرد.

ــ لبه ی پایینی تور باید به میز نزدیک باشد و کناره ی آن هم باید به پایه های نگه دارنده تا جایی که امکان دارد نزدیک باشد.

توپ

توپ:

ــ توپ مورد استفاده برای تنیس , کروی شکل است و قطر آن باید ۴۰ میلی متر باشد و ۷/۲ گرم وزن داشته باشد.

ــ رنگ توپ تنیس باید نارنجی مات یا سفید باشد.

ــ توپ تنیس باید از سلولوئید یا مواد پلاستیکی شبیه به آن ساخته شود.

راکت و توپ

راکت:

در مرود راکت موارد زیر در قوانین ورزش تنیس روی میز ذکر شده است

ــ در بازی تنیس راکتی که استفاده میشود شکل , اندازه یا وزن معین برای آن تعریف نشده است اما حتما باید راکت تیغه ای سفت داشته باشد و یکدست باشد.

ــ باید حداقل ۸۵ درصد چوب طبیعی در ضخامت تیغه ی راکت استفاده شده باشد. از مواد فیبری مانند کاغذ فشرده شده یا فیبرکربن ـ فیبر شیشه میتوان به منظور استحکام لایه چسبنده وسط تیغه بهره برد. باید این‌ نکته را مد نظر قرار داد که لایه نباید از ۵/۷  درصد کل  ضخامت تیغه یا از ۳۵/۰ میلی متر  بیشتر باشد.

ــ آن سمت از تیغه ی راکت که در ضربه زدن به توپ به کار میبریم باید رویه ی دندانه دار معمولی(فاقد اسفنج) با دانه های بیرونی که ضخامتشان همراه با لایه چسب حداکثر دو میلی متر باشد ,یا با رویه ساندویچی (دارای اسفنج) با دانه های بیرونی یا درونی که ضخامت آن و لایه ی زیرش از چهار میلی متر ببشتر نباشد پوشیده شود.

ــ رویه ی دانه دار معمولی(فاقد اسفنج) لایه ای پلاستیکی غیراسفنجی , مصنوعی یا طبیعی میباشد و دانه هایی که تراکمشان حداکثر ۳۰ دانه و حداقل ۱۰ دانه در هر سانتی متر مربع است به صورت یکدست آن را پوشش میدهند.

ــ رویه ساندویچی ( با اسفنج ) لایه ای اسفنجی میباشد که به وسیله ی یک لایه ی خارجی که دانه دار است پوشش داده شده است. البته از دو میلی متر ضخامت این لایه های دانه دار کمتر است.

ــ تمام صفحه ی راکت باید به وسیله ی لایه پوشیده شود و به عبارتی نباید لبه های بیرونی آن بدون پوشش باشند و بیرون زدگی داشته باشند. اما یک استثنا دارد آن هم این است که آن قسمتی که با انگشتان دست گرفته میشود و به دسته راکت نزدیک است میشود روکش نداشته باشد یا اینکه با هر مواد دیگری آن را بپوشانیم.

مقاله پیشنهادی  آموزش و اصول شطرنج

ــ باید ضخامت یکسان و یکنواختی در تیغه راکت , لایه ی میانی آن و رویه راکت و یا لایه های چسب بین آنها که در یک سمت راکت برای ضربه وارد کردن به توپ مورد استفاده قرار میگیرد را مدنظر داشته باشید.

ــ چه یک سمت راکت با رویه باشد و چه هر دو سمت آن با رویه باشند باید یک سمت آن قرمز روشن و مات و سمت دیگر آن سیاه باشد.

ــ در صورتی که در ماهیت بازی تنیس مشکل و تغییری به وجود نیاید میشود از آن دسته مشکلات جزئی که به خاطر استفاده ی مداوم از راکت در رنگ راکت یا یکنواختی سطح راکت ایجاد شده است گذشت.

ــ هنگامی که بازیکن راکت خود را عوض میکند باید راکتش را به داور و بازیکن مقابل نشان دهد و به آنها اجازه دهد تا راکت را امتحان کنند چه اول بازی و چه اواسط بازی باشد.

تعاریف:

تعاریف زیر در قوانین ورزش تنیس روی میز امده است :

ــ به مدت زمانی که توپ در جریان بازی است یک رالی گفته میشود. (rally)

ــ به بازیکنی که در یک رالی اولین ضربه را به توپ تنیس وارد میکند زننده سرویس گفته میشود. (server)

ــ به بازیکنی که در یک رالی دومین ضربه را به توپ تنیس وارد میکند دریافت کننده سرویس گفته میشود. (receiver)

ــ به کسی که وظیفه ی کنترل کردن بازی را دارد داور گفته میشود. (umpire)

ــ در صورتی که یک رالی باعث رسیدن به هیچ امتیازی نشود یک لت است. (let)

ـ در صورتی که نتیجه ی رالی مورد محاسبه قرار گیرد یک امتیاز به دست می آید. (point)

ــ به کسی که در روند بازی به داور کمک میکند و اختیارات معیتی دارد کمک داور گفته میشود. (umpire assistant)

ــ به خطی که در هر دو قسمت انتهای عرضی میز به طور نامحدود ادامه دارد خط پایانی گفته میشود. (end line)

ــ به دستی که راکت در آن قرار میگیرد دست بازی گفته میشود. (hard racket)

ــ به دستی که راکت در آن قرار نمیگیرد دست آزاد گفته میشود. (free hard)

ــ هنگامی که بازیکن با راکت یا قسمت پایین تر از مچ توپ تنیس را لمس کند میگوییم بازیکن ضربه زده است. (strike)

سرویس:

ــ سرویس هنگامی شروع میشود که توپ به طور ثابت در کف دست آزاد زننده سرویس قرار بگیرد.

ــ سپس شخصی که سرویس را میزند بدون اینکه باعث چرخش توپ شود باید توپ را حداقل ۱۶ سانتی متر به سمت بالا پرتاب کند.

ــ زمانی که توپ در حال پایین آمدن است بازیکنی که سرویس میزند باید به توپ ضربه وارد کند و توپ اول باید به زمین خودش برخورد کند از بالای تور بگذرد و در زمین بازیکن مقابل فرود بیاید( در بازی دوبل توپ هم باید به قسمت راست زمین سرویس زننده و هم دریافت کننده برخورد کند).

ــ از هنگامی که سرویس آغاز میشود تا زماتی که ضربه به توپ وارد میشود توپ  باید از میز بالاتر قرار داشته باشد و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار بگیرد. باید به این نکته توجه داشت که در بازی دوبل هر دو بازیکن حق ندارند توپ را از دید حریف به وسیله ی لباسی که برتن دارند پنهان کنند.

ــ هنگامی که برای سرویس زدن توپ پرتاب میشود باید دست و بازوی آزاد شخصی که سرویس را زده از فضای بین توپ و تور بیرون قرار گیرد.

ــ بازیکنی که سرویس را اجرا میکند باید این امکان را به وجود آورد که داور و کمک داور بتوانند او را مشاهده کنند تا بتوانند تشخیص دهند که آیا زننده سرویس , سرویس را صحیح اجرا کرده یا خیر.

ــ در صورتی که داور در قانونی بودن سرویس شک داشته باشد این اجازه را دارد که در یک مسابقه برای اولین بار لت (let) اعلام کند و به بازیکنی که سرویس را اجرا کرده اخطار دهد.

ــ در صورتی که بازیکنی که سرویس را اجرا میکند خطای آشکاری در اجرای سرویس داشته باشد نیازی به اخطار دادن نیست و به حریف مقابل یک امتیاز داده میشود.

مقاله پیشنهادی  آشنایی با ضربات اصلی تنیس روی میز

ــ فقط در صورتی که داور مطمئن باشد که بازیکن به علت معلولیت جسمانی نمیتواند سرویس را صحیح انجام بدهد میتواند شرایط لازم برای اجرا کردن صحیح سرویس را نادیده بگیرد.

برگشت توپ:

ــ بعد از اینکه توپ در سرویس یا برگشت ارسال میشود باید به صورتی به توپ ضربه زده شود که توپ از قسمت بالا یا اطراف تور عبور کند و مستقیم یا بعد از اینکه به تور برخورد کرد در زمین حریف فرود آید.

ترتیب بازی:

ــ در صورتی که بازی انفرادی باشد بازیکنی که سرویس میزند باید اول سرویس بزند و شخصی که سرویس را دریافت میکند توپ را برگرداند و سپس به نوبت زننده سرویس و دریافت کننده سرویس توپ را برگردانند.

ــ در صورتی که بازی دو نفره باشد شخصی که باید سرویس را بزند سرویس را اجرا میکند و بعد شخص دریافت کننده سرویس را برمیگرداند. سپس یار بازیکنی که سرویس را زده توپ را برمیگرداند و بعد یار بازیکنی که سرویس را زده توپ را برمیگرداند و سپس هر کدام از بازیکنان توپ را به همین ترتیب به زمین حریف هدایت میکنند.

ــ در صورتی که هر دو بازیکن , معلولیت جسمی دارند و از ویلچر استفاده میکنند و در بازی دو نفره یار هم هستند اول باید بازیکنی که سرویس را باید بزند سرویس را اجرا کند سپس دریافت کننده ی سرویس توپ را برگرداند و سپس هر کدام از هر دو بازیکن میتوانند توپ را دریافت کنند.

 البته به این نکته توجه داشته باشید که هر دو بازیکن نباید هیچ قسمتی از ویلچرشان از امتداد خط فرضی میانی بگذرد و اگر نتوانند این مورد را رعایت کنند حریف آنها یک امتیاز به دست می اورد.

لت (let):

در ادامه به شرایطی که باعث میشوند یک رالی لت اعلام شود اشاره میکنیم:

ــ اگر در سرویس , توپ هنگامی که از بالا یا اطراف تور عبور میکند به آن برخورد کند البته به شرطی که سرویس صحیح اجرا شده باشد و یا اینکه در توپ به وسیله ی دریافت کننده یا یارش انسداد ایجاد شده باشد.

ــ در صورتی که هنگامی که سرویس اجرا میشود بازیکن یا زوج دریافت کننده آمادگی کافی نداشته باشند. البته یک شرط دارد و آن هم این است که دریافت کننده و یارش تلاشی برای اینکه به توپ ضربه بزنند نکرده باشند.

ــ در صورتی که اجرای غلط سرویس یا برگرداندن توپ یا زیر پا گذاشتن قوانین به علت مشکلاتی باشد که از کنترل بازیکن خارج هستند.

ــ در صورتی که داور یا کمک داور بازی را متوقف کنند.

ــ در صورتی که دریافت کننده ی سرویس , معلولیت جسمی دارد و از ویلچر استفاده میکند البته به شرطی که سرویس درست زده شده باشد.

ــ در صورتی که توپ وقتی به زمین دریافت کننده برخورد میکند به طرف تور برگردد.

ــ در صورتی که توپ در زمین دریافت کننده از حرکت بایستد.

ــ در صورتی که توپ در بازی انفرادی به زمین دریافت کننده برخورد کند و از خطوطی که کنار میز قرار دارند خارج شود.

به چند دلیل بازی ممکن است متوقف شود:

ــ در صورتی که یک بازیکن یا شخصی که راهنمایی میکند نیاز به اخطار یا جریمه داشته باشند.

ــ در صورتی که یک اشتباه در ترتیب سرویس , دریافت و تعویض زمین نیاز به تصحیح داشته باشد.

ــ در صورتی که نیاز به اعلام سیستم تسریع باشد.

ــ در صورتی که اشکالی در بازی به وجود بیاید که بر نتیجه ی بازی تاثیر بگذارد.

در صورتی که شرایط زیر به وجود آید بازیکن ۱ امتیاز به دست می آورد مگر در صورتی که رالی منجر به لت شود.

ــ اگر بازیکن مقابل نتواند سرویس صحیح بزند.

ــ اگر بازیکن مقابل نتواند دریافت صحیح داشته باشد.

ــ اگر دست آزاد بازیکنِ مقابل , سطح بازی (میز) را لمس کند.

ــ اگر بازیکن مقابل هر چیزی که حمل میکند یا پوشیده به مجموعه تور بخورد.

ــ اگر بازیکن مقابل به وسیله ی آن چیزی که با خود حمل میکند یا بر تن دارد باعث جابجایی میز یا سطح بازی شود.

ــ اگر بازیکن مقابل دو بار پشت سر هم به توپ ضربه وارد کند.

مقاله پیشنهادی  بدن سازی و تمرین های قدرتی

ــ در صورتی که وقتی بازیکن مقابل به توپ ضربه وارد میکند توپ به میز برخورد نکند و از بالای زمین او یا خط انتهایی عبور کند.

ــ اگر بعد از زدن سرویس یا دریافت کردن سرویس و قبل از اینکه بازیکنِ مقابل به توپ ضربه وارد کند توپ به جز مجموعه تور با چیز دیگری برخورد داشته باشد.

ــ اگر بازیکن مقابل انسدادی در مسیر توپ ابجاد کند.

ــ اگر حریف برای ضربه زدن به توپ از سمتی از تیغه ی راکت استفاده کند که سطح آن با شرایط بازی همخوانی ندارد.

ــ در صورتی که در یک بازی دونفره یعنی دوبل یکی از بازیکنان خارج از ترتیب مشخص شده به سرویس یا دریافت بپردازند.

ترتیب سرویس , دریافت توپ و زمین:

ــ به وسیله ی قرعه کشی حق انتخاب ترتیب اولین سرویس , دریافت و زمین مشخص میشود.

در قوانین ورزش تنیس روی میز برای مورد بالا نکات زیر امده است

ــ بعد از به دست آوردن دو امتیاز بازیکن یا بازیکنان (دوبل) که سرویس را دریافت میکرده اند زننده سرویس میشوند و تا پایان بازی به همین ترتیب میماند. به استثنا در صورتی که هر دو بازیکن انفرادی یا هر دو زوج بازیکنان دو نفره موفق در بدست آوردن ۱۰ امتیاز باشند یا سیستم تسریع در حال اجراشدن باشد که در این صورت ترتیب زدن و دریافت سرویس یکسان است ولی هر بازیکنی فقط برای ۱ امتیاز به نوبت سرویس میزند.

ــ در هر گیم یک مسابقه ی دو نفره دو بازیکنی که ابتدا باید سرویس را اجرا کنند باید این تصمیم را بگیرند که اول کدامیک از آنها سرویس بزند و در اولین گیم مسابقه دو بازیکنی که دریافت کننده هستند باید مشخص کنند کدامیک اول سرویس را دریافت کند.

 در گیم های بعدی مسابقه با تعیین شدن اولین زننده سرویس , بازیکنی دریافت کننده ی سرویس است که در گیم قبلی سرویس زده باشد.

ــ در مسابقات دوبل در هر تعویض سرویس , بازیکنی که دریافت کننده ی قبلی سرویس بوده زننده سرویس میشود و یار بازیکنی که قبلا سرویس را اجرا میکرده دریافت کننده سرویس میشود.

ــ بازیکن یا بازیکنان دونفره ای که دریک گیم اولین سرویس را زده اند درگیم بعدی باید دریافت کننده ی سرویس باشند و در گیم آخر مسابقه دونفره (دوبل) با به دست آوردن ۵ امتیاز به وسیله ی هر کدام از زوج ها ترتیب بازیکنانی که باید دریافت کننده بعدی باشند مورد تغییر قرار میگیرد.

ــ بازیکن یا زوج بازیکنانی که شروع بازی شان در یک سمت زمین بوده در گیم بعدی در سمت دیگر زمین بازی را شروع میکنند و در گیم اخر هنگامی که یک بازیکن (انفرادی) با یک زوج بازیکنان (دوبل) بتوانند ۵ امتیاز کسب کنند زمینشان را باید تغییر دهند.

خارج از ترتیب سرویس , دریافت یا انتخاب زمین:

ــ در قوانین ورزش تنیس روی میز امده است که درصورتی که یک بازیکن نوبتش نباشد که سرویس بزند یا سرویس اجرا کند و این کار را انجام بدهد داور مجاز است که بازی را متوقف کند تا بازیکنان طبق نوبت با همان امتیاز هایی که قبلا به دست آورده اند پیش روند. اینکه کدام بازیکن اول به زدن سرویس یا دریافت سرویس بپردازد در ابتدای بازی مشخص شده است.

در بازی دو نفره ترتیب سرویس بر اساس اولین سرویس زننده در گیمی که خطا در آن اتفاق افتاده است مشخص میشود. در دوبل این امر بر اساس ترتیب سرویسی که توسط بازیکنانی که اولین سرویس را در گیمی که در آن خطا اتفاق افتاده تعیین میشود.

ــ در صورتی که در زمان تعیبن شده بازیکنان به تعویض زمین اقدام نکرده باشند داور مجاز است بازی را متوقف کند تا هر کدام از بازیکنان در جای مناسب خود قرار بگیرند و با همان امتیازاتی که قبلا کسب کرده اند و طبق ترتیبی که در اول مسابقه مشخص شده است بازی را مجددا شروع کنند.

ــ در همه ی شرایطی که به وجود می آید و موجب توقف بازی میشود بازیکنان هیچ کدام از امتیازاتی را که قبل از خطا کسب کرده اند از دست نمیدهند.

مقاله های دیگر

بیشتر بدانید بیشتر بخوانید

برای آشنایی با دوره های مرتبط ارائه شده توسط آموزا مانند دوره زبان از مبتدی تا پیشرفته، برنامه نویسی و فناوری اطلاعات، مشاوره تحصیلی، رشته های ورزشی، دیجیتال مارکتینگ، کار تخصصی با اینستا، ایمیل مارکتینگ، زبان بدن، فروش آنلاین، هنرهای متنوع ارائه شده در آموزا مانند قالی بافی ، گلیم، نقاشی، کیف سازی، کار با چرم و چرم دوزی، معرق کاری، تابلو سازی، شیرینی و غذاهای محلی، و موضوعاتی در حوزه بهداشت کودکان، مادران و کهن سالان، و همچنین آشنایی با بسیاری از کتاب های معروف بین المللی، آموزا را دنبال کنید. .
همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط در حوزه های بهداشت و سلامت، حرفه و هنر، درس و مدرسه، صنعت، فناوری اطلاعات، کسب و کار، مهارت های زندگی و رشته های ورزش روی عبارت مورد نظر کلیک کنید.
قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code